Human Capital Training & Advies | Preview boek Succesvolle cultuurverandering
21504
post-template-default,single,single-post,postid-21504,single-format-standard,theme-hazel,hazel-core-1.0.6,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Preview boek Succesvolle cultuurverandering

Preview boek Succesvolle cultuurverandering

Is een organisatiecultuur binnen een jaar te veranderen? En zo ja, hoe doe je dat dan? Het boek Succesvolle cultuurverandering geeft antwoord op deze vragen en vormt een praktisch en onmisbaar handboek voor leiders én medewerkers. Lees welke 3 tips Karen Reichert geeft om de gewenste cultuur snel en succesvol vorm te geven.

Een bekend paradigma onder leiders en leidinggevenden is dat een cultuurverandering een langdurig en moeizaam proces is. Ik werd door deze veelgehoorde uitspraak getriggerd om het tegendeel te bewijzen en ontdekte in mijn werk in organisaties hoe het anders kan. Tijd voor een nieuw paradigma: ‘Een organisatiecultuur is binnen een jaar te veranderen en geeft positieve energie.’ In het boek Succesvolle cultuurverandering geef ik aan de hand van 3 uitgangspunten weer hoe je dat voor elkaar krijgt.

Tip 1: Waarderen wat er is, ontdekken wat er kan.

‘Waarderen wat er is, ontdekken wat er kan’, is het motto van mijn onderneming en in mijn optiek goud waard als het gaat om het ontwikkelen van mensen en organisaties. Met de methodiek van waarderend onderzoeken creëer je positieve betrokkenheid die doorwerkt in de veranderbereidheid. Door een cultuurverandering op te starten vanuit waardering voor wat goed gaat en wat succes heeft opgeleverd, ontstaat energie om te ontdekken wat mogelijk is in het veranderproces. Je gaat uit van wensen in plaats van problemen en voorkomt weerstand door respect te hebben voor het goede dat mensen met elkaar tot stand hebben gebracht.

Tip 2: Begin met de onderstroom.

Een veranderproces kan op twee manieren worden ingezet: op de bovenstroom (de zichtbare, harde kant) of op de onderstroom (de onzichtbare, zachte kant). Juist de onzichtbare kant moet eerst en vooral aandacht krijgen in een cultuurverandering. In een veranderproces speelt namelijk bij iedereen de vraag: ‘Wat betekent het voor mij?’ Door aandacht te geven aan de beleving van de verandering en door veranderpatronen en overtuigingen te onderzoeken, ontstaat inzicht in wat mensen nodig hebben om te kúnnen en wíllen veranderen. Het effect is dat tijdwinst ontstaat omdat men vervolgens makkelijker meebeweegt in zaken die op bovenstroomniveau worden aangepakt. Door te starten met de onderstroom betrek je medewerkers op zo’n manier bij een cultuurverandering dat talenten worden benut en de motivatie om te veranderen van binnenuit aanwezig is. Hoe je dat doet, staat beschreven in het eerste deel van het boek.

Tip 3: Hanteer een integrale aanpak.

In een cultuurverandering ga ik uit van tien bouwstenen die ervoor zorgen dat de nieuwe cultuur staat als een huis. Deze bouwstenen beschrijf ik in het tweede deel van het boek. Ik zoom in op de waarde die elke bouwsteen vertegenwoordigt en de wijze waarop je ermee aan de slag gaat. Je krijgt methodieken aangereikt om te denken en te handelen vanuit een breder perspectief en om effectieve keuzes te maken. Cultuurverandering wordt zo een hecht en solide proces, dat kan rekenen op draagvlak van medewerkers en leidt tot een duurzaam resultaat. Het is een aanpak die zich in de praktijk heeft bewezen; een praktijkcase geeft weer hoe de gewenste cultuur met behulp van de tien bouwstenen binnen een jaar tot stand komt.

Wil jij ook je organisatiecultuur binnen een jaar succesvol veranderen? Start dan met te waarderen wat er is en te ontdekken wat er kan!

Karen Reichert is auteur van het boek Succesvolle cultuurverandering. Ze is trainer, coach en adviseur en begeleidt vanuit haar onderneming HUMAN CAPITAL Training & Advies mensen en organisaties in leiderschapsontwikkeling en cultuurverandering. Daarnaast is ze spreker op seminars en congressen. In 2016 verscheen haar eerste boek over cultuurverandering Het waarom, hoe en wat van het olifantenpad.