Human Capital Training & Advies | NLP en meervoudige allergieën
29
post-template-default,single,single-post,postid-29,single-format-standard,theme-hazel,hazel-core-1.0.6,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

NLP en meervoudige
allergieën

NLP en meervoudige
allergieën

Auteur: Karen Reichert. Dit artikel is gepubliceerd in Inzicht, tijdschrift van NLP, Jaargang 16 nummer 1.

 

NLP wordt al jarenlang toegepast voor het genezen van allergieën. Er zijn talloze voorbeelden bekend van mensen die na één of twee gesprekken geheel allergievrij zijn. De meeste voorbeelden vinden we onder de personen met een enkelvoudige allergie, bijvoorbeeld hooikoorts of een allergie voor kat of hond. Deze allergieën zijn vaak te genezen door het toepassen van de tegenvoorbeeld methode. Voor de meervoudige allergieën is dit meestal niet voldoende en is een bredere aanpak nodig. Bij meervoudige allergieën is iemand voor meerdere stoffen allergisch; bijvoorbeeld voor graspollen én huisstofmijt én huisdieren. Voor deze meervoudige allergieën is een strategie ontwikkeld waarmee cliënten in vijf gesprekken geheel genezen zijn. In onderstaand artikel geeft Karen Reichert, NLP Master en Health Coach een uiteenzetting over de te volgen stappen. In haar praktijk ziet ze regelmatig cliënten met meervoudige allergieën. Op basis van ervaringen met deze cliënten heeft ze de volgende aanpak ontwikkeld.

 

Stap 1: Het onderzoeken van de ziektewinst. Hoe vreemd het ook lijkt, mensen met meervoudige allergieën halen hier vrijwel altijd voordelen uit. Ik ontdekte in de gesprekken met cliënten dat ze weliswaar zeiden dat ze alleen maar last hadden van de allergieën en er graag van af wilden, maar dat de allergieën wel degelijk iets opleverden. Deze zogenaamde ziektewinst kan variëren van dingen niet te hoeven doen, zoals bijvoorbeeld schoonmaken, het genieten van bepaalde privileges binnen gezin of werk, het zich wentelen in de slachtofferrol of het ontlenen van status aan een allergie; “ik ben voorzitter van de patiëntenvereniging”. Wat de ziektewinst is en in welke mate deze aanwezig is, verschilt van persoon tot persoon. Feit is wel dat ik merkte dat iedere cliënt ziektewinst heeft en dat het confronterend kan zijn om zich dat te realiseren. Toch is het onder de aandacht brengen van ziektewinst een wezenlijk onderdeel van het genezingsproces. Het is het bewust maken van een onbewust patroon, dat genezing in de weg kan staan als er geen aandacht aan wordt besteed. Pas als iemand erkent dat de allergie hem/haar wat oplevert, kan de vraag gesteld worden of iemand ook bereid is om daar afstand van te doen. Soms kan dat heel moeilijk zijn. Met behulp van de criteriumhiërarchie kan dan inzichtelijk gemaakt worden wat werkelijk belangrijk is.

 

Stap 2: De tegenvoorbeeld methode
Als de cliënt de ziektewinst heeft erkend en er afstand van heeft kunnen nemen, kun je doorgaan met stap 2: de tegenvoorbeeld methode. In deze methode wordt uitgegaan van de veronderstelling dat een allergie een vergissing is van het immuunsysteem. De tegenvoorbeeld methode wordt ingezet om deze vergissing te herprogrammeren. Bij meervoudige allergieën kan het gewenst zijn om de tegenvoorbeeld methode op elke allergie afzonderlijk toe te passen. Meestal kan de cliënt echter zijn allergie met één noemer beschrijven en is het voldoende om de methode slechts één keer toe te passen. Heel belangrijk bij het toepassen van de tegenvoorbeeld methode is om te benadrukken dat het immuunsysteem een vergissing heeft gemaakt. Het effect op de cliënt is dat ze een reframe krijgen van wat er in hun lichaam gebeurt: “ik ben allergisch/allergiepatiënt”(identiteitsniveau) wordt omgezet in “mijn immuunsysteem heeft een vergissing gemaakt” (vermogen- of gedragsniveau). Een mooi voorbeeld van een meervoudige allergie waarop deze methode is toegepast is een cliënt met multiple chemical sensibility (MCS), een allergie voor allerlei chemische stoffen te vinden in voedsel, gebruiksvoorwerpen, cosmetica etc. Deze cliënt was in een totaal isolement geraakt als gevolg van deze allergie. Ze kon niet meer in haar eigen huis wonen omdat ze reageerde op chemische stoffen verwerkt in meubels, had een voedselintolerantie en was als gevolg van het feit dat ze in haar werk regelmatig in contact kwam met mensen die parfum ophadden, ook nog arbeidsongeschikt geraakt. Door de tegenvoorbeeld methode toe te passen op de MCS als geheel en dus niet op elke allergie afzonderlijk, verdwenen toch àlle allergieën.

 

Stap 3: Contact maken met het deel dat verantwoordelijk is voor de allergieën Allergieën worden als lastig ervaren en cliënten geven aan dat ze er vanaf willen. Door contact te maken met het deel dat verantwoordelijk is voor de allergieën en te onderzoeken wat de positieve intentie is, ontstaat bij cliënten het besef dat allergieën een wezenlijk onderdeel van henzelf zijn. Je kunt er dus niet ‘vanaf’, maar wel op een andere manier hun positieve intentie laten uitdragen.
Het onder ogen zien van de positieve intentie is heel verhelderend. Deze positieve intentie ligt vaak op het vlak van zelfbescherming. Door het toepassen van de six step reframing leert de cliënt om zijn creatieve deel in te schakelen om de positieve intentie in te zetten op een manier die wel handig of gepast is.

 

Stap 4: Het onderzoeken van de oorzaak van de allergieën
In gesprekken met cliënten met meervoudige allergieën komen vaak thema’s naar voren waarbij de cliënten aangeven het gevoel te hebben onderdrukt te zijn. Deze thema’s kunnen liggen op allerlei gebied; problemen met ouders, relatieproblemen, een laag zelfbeeld etc. Het gevoel onderdrukt te zijn klopt met de constatering van Louise Hay die in haar boek ‘Je kunt je leven helen’ bij allergieën het ontkennen van de eigen kracht als oorzaak beschrijft. Ook wordt daar de vraag gesteld: “Voor wie ben je allergisch?” Het sterkt mijn overtuiging dat het gevoel van onderdrukking een belangrijke oorzaak is voor het ontstaan van meervoudige allergieën, misschien zelfs wel de belangrijkste. Vrijwel altijd geven cliënten bij het bepalen van hun doel in het eerste gesprek aan dat ‘vrij zijn’ en ‘vrijheid’ voor hen belangrijk is. Op de vraag wat dat dan precies is, antwoorden cliënten dat het te maken heeft met een gevoel van onafhankelijkheid, zelf beslissingen kunnen nemen en doen wat ze zelf willen. Een reïmprint of change personal history kunnen als veranderingstechniek worden ingezet om het gevoel van onderdrukking weg te nemen.

 

Stap 5: Het werken aan een positief zelfbeeld
Belangrijk aspect in het genezingsproces is het hebben van een positief zelfbeeld. Cliënten met een laag zelfbeeld twijfelen aan hun zelfgenezend vermogen. Daarom stel ik altijd de vragen ontwikkeld door Robert Dilts, om te onderzoeken of er nog belemmeringen zijn om te genezen. Deze vragen zijn: “Is het mogelijk om te genezen? Is het mogelijk voor mij? Past het bij mij? Verdien ik het?” Deze vragen geven inzicht in de overtuigingen van de cliënt. Als de vragen niet met een volmondig “ja”beantwoord kunnen worden, is het belangrijk om de belemmerende overtuigingen op te sporen en er een veranderingstechniek op toe te passen. Pas als iemand de vragen congruent met “ja“ beantwoordt, heeft dat een helend effect op het zelfbeeld. De overtuigingsveranderingstechniek of Mandala of being van Richard Moss zijn hier effectieve technieken gebleken, evenals het werken met de metastructuur van een overtuiging.

 

Stap 6: Vergeven van zichzelf en anderen
In mijn praktijk als NLP Health coach heb ik ervaren dat vrijwel alle cliënten met meervoudige allergieën, het nodig hebben om vergeving te schenken. Vergeving maakt een wezenlijk onderdeel uit van het genezingsproces. Gevoelens van wrok maken dat er belemmeringen zijn, waardoor mensen niet volledig ‘vrij’ kunnen zijn. Vergeving kan liggen op twee vlakken; vergeven van zichzelf en/of het vergeven van anderen. Vergeving van zichzelf is nodig als cliënten boos zijn op zichzelf. Die boosheid kan voortkomen uit het feit dat ze zich jarenlang hebben laten beperken door de allergieën én het besef dat de allergieën een lichamelijke uiting zijn van een geestelijke oorzaak: ‘het zit dus toch tussen de oren’. Dit besef leidt wel eens tot gevoelens van zich schuldig
voelen. Het is belangrijk om de cliënt dan zichzelf te laten vergeven door het toepassen van het vergevingsmodel. Ook life reframing kan hier een goede methode zijn; door de cliënt te laten inzien wat de allergieën hem/haar opgeleverd hebben of welke positieve betekenis ze aan zijn/haar leven hebben gegeven, kan het inzicht ontstaan dat ‘het ergens goed voor is geweest’. Als er nog gevoelens van boosheid of wrok zitten die te maken hebben met significante anderen in het heden of verleden, is het belangrijk om hen ook te vergeven. Pas als dat gebeurd is ervaren mensen daadwerkelijk het gevoel van ‘vrij zijn’ of ‘vrijheid’. De praktijk wijst uit dat bovenstaande stappen in ongeveer vijf gesprekken worden doorlopen. Bij alle cliënten zijn de allergieën dan volledig verdwenen. Een heel enkele keer komt het voor dat een cliënt na verloop van tijd toch weer klachten krijgt, al zijn die dan aanzienlijk minder dan voorheen. Op zo’n moment pas ik de methode van Suzi Smith toe; ‘communiceren met je symptomen’. De cliënt krijgt dan inzicht in de oorzaak van de klachten en kan daar meestal op eigen kracht mee uit de voeten om het zelfgenezend vermogen weer op gang te helpen. De volgorde van de stappen wordt bepaald door wat de cliënt aangeeft, met uitzondering van stap 1 waarmee je begint. In het hele proces is het aansluiten op en begeleiden van de cliënt belangrijker dan het in volgorde toepassen van het stappenplan.