Human Capital Training & Advies | Open Trainingen & Workshops
20667
page-template-default,page,page-id-20667,theme-hazel,hazel-core-1.0.6,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Open trainingen & workshops

R² Leiderschap

Als leidinggevende word je beoordeeld op de resultaten die je behaalt, maar ook op de wijze waarop je leiding geeft aan je medewerkers. Gaat het een je makkelijker af dan het andere? Wil je je resultaten én relaties optimaliseren? Dan is deze training iets voor jou!

 

In zes trainingsdagen en twee individuele coachingsgesprekken leer je te focussen op resultaat- én relatiegericht leiderschap dat leidt tot respect. Door hier gedurende een half jaar intensief mee bezig te zijn, ontwikkel je meer dan kennis en vaardigheden alleen. Er ontstaan inzichten die leidraad zijn om een manier van ‘zijn’ te ontwikkelen waarin je denkt en handelt vanuit bewuste keuzes.

 

Je transformeert het geleerde door een leiderschapsstijl uit te dragen waarin je meer resultaten behaalt en de relaties met anderen verbetert en versterkt.

 

Trainingsdag 1.       Persoonlijk leiderschap:

Naast het formuleren van je persoonlijke doelen en resultaten, staat deze dag in het teken van het (h)erkennen van je paradigma’s en de principes van waaruit je werkt. Je maakt bewuste keuzes om je paradigma’s te handhaven of te transformeren. Je krijgt inzicht in je drijfveren en weet hoe je ze optimaal kunt aanwenden om anderen te stimuleren en te motiveren. Je leert hoe je R² Leiderschap op een proactieve manier kunt uitoefenen.

 

Trainingsdag 2.       Leiderschapsstijlen:

Je leert hoe je aan de hand van een diagnose talenten van medewerkers optimaal kunt ontplooien. Je bent in staat om op basis van gerichte keuzes je medewerkers te sturen, te coachen en te motiveren. Je leert te delegeren daar waar het mogelijk is en medewerkers op hun waarde te schatten.

 

Trainingsdag 3.       Communicatief leiderschap:

Je communicatie en gesprekstechnieken bepalen je relatie met anderen en de resultaten die je behaalt. Je leert gesprekstechnieken in verschillende soorten gesprekken adequaat toe te passen, waarbij je de relatie met de ander versterkt (win-win situatie). Je gesprekken winnen aan resultaat doordat je inzicht krijgt in het effect van je taalgebruik.

 

Trainingsdag 4.       Leiderschap in een veranderingsproces:

Je leert hoe je op boven- en onderstroom niveau veranderingen kunt leiden en medewerkers kunt motiveren. Je krijgt inzicht in de fasen die medewerkers in een veranderingsproces doorlopen en weet hoe je ze hierin kunt begeleiden. Je krijgt oog voor het systeem van je organisatie en weet hoe je de diverse dynamieken als hefboom kunt gebruiken.

 

Trainingsdag 5.       Effectief en efficiënt leiderschap:

Met de principes van time management leer je hoe je tijd zo effectief en efficiënt mogelijk kunt indelen, zodat je het maximale resultaat behaalt.

 

Trainingsdag 6.       Creatief en oplossingsgericht leiderschap:

je maakt kennis met diverse creativiteitstechnieken waarmee je jezelf en je medewerkers kunt stimuleren om buiten de gebaande paden te denken. Andere invalshoeken geven je de inspiratie tot nieuwe oplossingen.

 

De afsluiting van de training staat in het teken van de integratie van het geleerde. Je presenteert een plan van aanpak om het geleerde in je leven en werk te continueren en krijgt hierop feedback.

Het programma bestaat uit twee componenten: het groepsgewijze trainingstraject en de individuele coaching.

 

*Het trainingstraject:

Het trainingstraject bestaat uit zes trainingsdagen die een periode van zes maanden bestrijken. Omdat de training naast het aanleren van vaardigheden vooral gebaseerd is op het verkrijgen van nieuwe inzichten, heb je deze tijd nodig om deze inzichten te integreren in je leven en werk. In dit kader krijg je ook opdrachten mee die je tijdens de weken tussen de trainingsdagen uitvoert of voorbereidt.

 

*  Individuele coaching:

De individuele coaching is vooral op je persoonlijke ontwikkeling gericht. Het is bedoeld als ondersteuning om de inzichten die je ontwikkelt te integreren in je werk en leven. Door je een spiegel voor te houden word je nadrukkelijk geconfronteerd met je aandachtspunten en leer je deze om te buigen om er slagvaardig mee om te gaan. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

–       Hoe kan ik mijn mogelijkheden optimaliseren: welke blokkades en belemmeringen ervaar ik en wat kan ik daar zelf aan doen?

–       Hoe maak ik keuzes en waardoor laat ik me leiden?

–       Hoe kan ik mijn resultaten en relaties optimaliseren?

De individuele coaching loopt parallel aan de training en vindt plaats na de tweede en zesde trainingsdag.

 

Doelgroep

Deze training is bestemd voor directeuren, managers, leidinggevenden, adviseurs of team-of projectleiders die:

*  hun leiderschapskwaliteiten optimaal willen leren benutten zowel op resultaat- als relatieniveau.

* de training zien als mogelijkheid tot verdere groei en ontwikkeling.

 

Wanneer en waar

Zodra vijf deelnemers zich hebben aangemeld, wordt een trainingsrooster vastgesteld.

Deze aanpak garandeert dat je alle dagen kunt deelnemen.

Trainingstijden zijn van 9.30 tot 12.30 een van 13.30 tot 16.30 uur.

Elk coachingsgesprek neemt anderhalf uur in beslag en wordt in overleg gepland.

De locatie wordt afgestemd op de woonplaats van deelnemers, zodat de reistijd zo minimaal mogelijk is.

 

De trainer:

De training wordt gegeven door Karen Reichert. Vanuit een jarenlange ervaring begeleidt ze leidinggevenden uit hoger, midden en lager kader om hun rol als leidinggevende te optimaliseren.

In samenwerking met een trainingsacteur die wordt ingezet in de middag van dag 2 en 3 staat ze garant voor een verfrissende aanpak met een hoog rendement.

 

Investering:

Je investering voor deze training bedraagt € 2495,= inclusief trainingsmateriaal, koffie, thee, lunch en frisdrank. De training is vrijgesteld van BTW.

 

Annuleren is kosteloos mogelijk tot drie weken voor aanvang. Daarna betaal je het volledige bedrag, dat voor aanvang van de training voldaan dient te zijn. Indien je onverhoopt verhinderd bent om deel te nemen, kun je tot aan de eerste trainingsdag een vervanger in je plaats sturen. Vervanging tijdens de training is niet meer mogelijk.

 

Aanmelden:

Je kunt je aanmelden door te bellen naar 073-6445890 of een mail te sturen aan info@humancapital-ta.nl met daarin je persoonlijke gegevens. Op basis van deze aanmelding wordt contact met je opgenomen voor een intakegesprek.

Gesprekstechnieken voor leidinggevenden

Ongetwijfeld weet je hoe belangrijk het is om gesprekken te voeren met medewerkers en daar een optimaal resultaat uit te halen. Maar ervaar je ook in de praktijk dat het lastig is om een helder doel en resultaat vast te stellen, om de lijn van het gesprek vast te houden en de meest geschikte techniek in te zetten? Dan is deze training iets voor jou!

 

In vijf trainingsdagen en twee coachingsgesprekken leer je alle gesprekstechnieken die je als leidinggevende het meeste nodig hebt en dus meteen in de praktijk kunt toepassen. De inzet van een acteur garandeert een realistische benadering van de praktijk bij het oefenen van deze technieken.

 

Programma

 

Trainingsdag 1.       Selectiegesprekken:

Je krijgt inzicht in het proces van werving en selectie en leert een sollicitatiegesprek voeren op basis van de STAR(T)methodiek.
Naast een gedegen voorbereiding op het gesprek, maak je kennis met de diverse soorten vragen die je kunt stellen om een helder en objectief beeld van de sollicitant te krijgen. Je leert hoe je een eerste en tweede sollicitatiegesprek voert en bent je bewust van de valkuilen in deze gesprekken. Je weet hoe je tot een objectief besluit kunt komen over de meest geschikte kandidaat. Je krijgt inzicht in de wijze waarop je vorm kunt geven aan de introductie van nieuwe medewerkers.

 

Trainingsdag 2.      Leiderschapsstijlen:

Je maakt kennis met diverse leiderschapsstijlen en de context waarin deze effectief zijn, Je leert om een heldere diagnose te stellen over de gewenste stijl en deze optimaal in te zetten.

 

Trainingsdag 3.    Ontwikkelgesprekken:

In deze module leer je hoe je een ontwikkelgesprek voert met je medewerkers en ze kunt motiveren en uitdagen, door in te gaan op hun drijfveren, ambities en talenten. 

 

Trainingsdag 4.     Motiverend corrigeren

In deze module leer je op een constructieve wijze feedback te geven en te ontvangen. Je krijgt instrumenten in handen om medewerkers op een motiverende manier aan te spreken.

Je leert om een slecht nieuws gesprek te voeren, met aandacht voor de diverse valkuilen die je hierin kunt tegenkomen. Het stellen van grenzen is eveneens een belangrijk onderdeel op deze dag.

 

Trainingsdag 5.     Ziekteverzuimgesprekken

Met het wettelijk kader als theoretische achtergrond leer je verschillende verzuimgesprekken te voeren zoals:
– het preventiegesprek
– het ziekmeldingsgesprek
– het werkhervattingsgesprek
– het begeleidingsgesprek
– het correctiegesprek
Daarnaast krijg je inzicht in signalen van stress en burnout en ga je oefenen met het stresspreventiegesprek.

 

Deze vijfdaagse training wordt aangevuld met twee individuele coachingsgesprekken na de eerste en na de vijfde trainingsdag. Daarvoor houd je gedurende de training een persoonlijk actieplan bij waarin je doelen en resultaten beschreven staan. In de coachingsgesprekken wordt één op één besproken waar je uitdagingen liggen en krijg je de mogelijkheid om casuïstiek te bespreken waarmee je in je rol als leidinggevende te maken krijgt.

 

De unieke combinatie tussen het groepsproces waarin je leert van anderen en de individuele benadering waarin je persoonlijke vragen centraal staan, zorgt voor een hoog rendement. Door de combinatie van training en coaching is deze training de meest complete op het gebied van gesprekstechnieken. Bovendien heb je tussentijds volop de gelegenheid om te oefenen, vragen te stellen en te reflecteren op je leerproces.

 

Doelgroep:
De training is bedoeld voor (aankomend) leidinggevenden die zich willen bekwamen in gesprekstechnieken om daarmee hun rol als leidinggevende te profileren. Ze zijn vakbekwaam op hun werkgebied, maar hebben behoefte aan training op het gebied van managementvaardigheden.

 

De training gaat door bij minimaal vijf deelnemers. Per groep geldt een maximum van acht deelnemers.

 

Wanneer en waar:
Zodra vijf deelnemers zich hebben aangemeld, wordt een trainingsrooster vastgesteld. Deze aanpak garandeert dat je alle dagen kunt deelnemen.

Trainingstijden zijn van 9.30 tot 12.30 een van 13.30 tot 16.30 uur.
Elk coachingsgesprek neemt anderhalf uur in beslag en wordt in overleg gepland. De locatie wordt afgestemd op de woonplaats van deelnemers, zodat de reistijd zo minimaal mogelijk is.

 

De trainer:
De training wordt gegeven door Karen Reichert. Vanuit een jarenlange ervaring begeleidt ze leidinggevenden uit hoger, midden en lager kader om hun rol als leidinggevende te optimaliseren. In samenwerking met een trainingsacteur staat ze garant voor een verfrissende aanpak met een hoog rendement.


Investering:
Je investering voor deze training bedraagt € 2250,= inclusief trainingsmateriaal, koffie, thee, lunch en frisdrank. De training is vrijgesteld van BTW. Annuleren is kosteloos mogelijk tot drie weken voor aanvang. Daarna betaal je het volledige bedrag, dat voor aanvang van de training voldaan dient te zijn. Indien je onverhoopt verhinderd bent om deel te nemen, kun je tot aan de eerste trainingsdag een vervanger in je plaats sturen. Vervanging tijdens de training is niet meer mogelijk.

 

Aanmelden:
Je kunt je aanmelden door te bellen naar 073-6445890 of een mail te sturen aan info@humancapital-ta.nl met daarin je persoonlijke gegevens. Op basis van deze aanmelding wordt contact met je opgenomen voor een intakegesprek.

Leidinggeven in de kinderopvang

Leidinggevenden in de kinderopvang vervullen een cruciale rol in de positionering van de organisatie. Het uitdragen van de voorbeeldfunctie en een motiverende en inspirerende stijl van leidinggeven, dragen bij aan het succes. Klanten én medewerkers zijn gebaat bij goed opgeleide leidinggevenden die aandacht hebben voor de relatie én het resultaat.

 

HUMAN CAPITAL Training & Advies biedt speciaal voor de kinderopvang twee trainingen aan die zowel in company als via open inschrijving gevolgd kunnen worden. Beide trainingen spitsen zich toe op de ontwikkelingen in het werkveld.

 

Leidinggeven in een veranderend speelveld

Deze training gaat in op de rol die leidinggevenden innemen in het veranderende krachtenveld waar de Kinderopvang mee te maken heeft.

De training biedt een houvast dat gebruikt kan worden in een dynamische omgeving en geeft inzicht in de wijze waarop je als leidinggevende op een inspirerende en motiverende manier met medewerkers kunt omgaan.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

· Persoonlijk leiderschap:

Centrale vraag tijdens deze dag is: Waar sta ik nu als het gaat om leiderschap en waar wil ik naar toe? Op basis van successen en datgene waar men goed in is, wordt doorgebouwd. Gekeken wordt naar paradigma’s in leiderschapsstijlen en de persoonlijke stijl van leidinggeven. De rol van de leidinggevende in een veranderend speelveld wordt onder de loep genomen, waarbij het leren kijken vanuit meerdere perspectieven een leidraad is. Het belang van proactief reageren en het vervullen van de voorbeeldfunctie als linking pin en vertegenwoordiger van de organisatie komen eveneens aan bod.

 

· Leiderschap in een veranderende omgeving:

Het leiden van een veranderproces is het thema van deze dag. Er wordt ingegaan op de bovenstroom en onderstroom in het veranderproces. Patronen en fasen in verandering, alsmede het effect daarvan op medewerkers, worden onder de loep genomen. Gekeken wordt hoe medewerkers verandering beleven, hoe je ze op een motiverende manier kunt meebewegen in veranderingen, hoe je weerstand kunt voorkomen en hoe je medewerkers eigen verantwoordelijkheid kunt laten nemen.

 

· Leiderschap op afstand:

Leiderschap op afstand vraagt om heldere grenzen en vertrouwen. Dit betekent een omslag in denken en doen: van sturen naar loslaten, van controle naar zelfsturing. Inzicht in talenten, drijfveren en ambities van medewerkers vormen de sleutel tot optimale inzet en prestaties. Je eigen rol transformeert van meewerkend naar faciliterend. Hoe ga je om met het proces van loslaten, wanneer controleer je juist wel, hoe houd je overzicht op afstand en hoe creëer je door middel van motiverende gesprekstechnieken professioneel zelfbewustzijn en zelfvertrouwen bij medewerkers?

 

· Coachend leiderschap:

Een cruciaal aspect in een veranderproces is het aanspreken van medewerkers op eigen verantwoordelijkheid, het stellen van grenzen en het nakomen van afspraken. Voor de samenwerking binnen het team wordt uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp feedback. Gekeken wordt hoe in het kader van verandering een werkklimaat kan worden ontwikkeld waarin feedback een gewenste en geaccepteerde communicatievorm is. Verbale en non-verbale communicatie en het effect van ieders communicatie worden belicht.

 

· Effectief en efficiënt leiderschap:

Veranderingen in het speelveld leiden er vaak toe dat hetzelfde werk door minder mensen gedaan moet worden. Aan de hand van het model van time management wordt inzicht verkregen in de manier waarop tijd zo effectief en efficiënt mogelijk kan worden ingedeeld. Het maken van planningen, het stellen van prioriteiten en het leren omgaan met tijdverspillers komen aan de orde. Ook wordt gekeken hoe persoonlijke en organisatiedoelen met elkaar verenigd kunnen worden en hoe stress kan worden voorkomen.

 

De training wordt aangevuld met een individueel coachingsgesprek.

 

Data:

De training vindt plaats op meerdere data en op verschillende locaties. Wij geven je graag meer informatie.

 

Investering:

De investering voor deze training bedraagt € 1995,= p.p.

 

Inschrijven:

Je kunt je aanmelden door te bellen naar 073-6445890 of een mail te sturen aan info@humancapital-ta.nl met daarin je persoonlijke gegevens. Wij nemen dan contact met je op om je aanmelding definitief te maken. Ook kun je de mogelijkheid voor een in-company traject bespreken.

 

Testimonial:

Karen Reichert heeft veel kennis van management theorieën en wist bij de theorie steeds een link te leggen naar de dagelijkse praktijk. Het voordeel van een in-company training kwam duidelijk naar voren. Tussen de trainingsdagen door hebben we onze leerpunten in praktijk gebracht en hiermee het veranderproces meteen in gang gezet. Hierin werd tevens het gebruik maken van elkaars talenten en het feedback geven aan elkaar meer dan voorheen toegepast. De persoonlijke benadering maakte dat Karen gemakkelijk aansluiting vond bij de deelnemers. Een zeer geslaagde training, waarin wij allen nieuwe inspiratie opdeden, door dit persoonlijk en “teamleertraject”. Het belangrijkste daarbij was en is de ontwikkeling in samenwerking en saamhorigheid, die ontstond in de loop van het traject.

Tineke Groen, directeur SKPC

 

Basisvaardigheden voor leidinggevenden

Als (beginnend) leidinggevende is het van belang om een stijl van leidinggeven te ontwikkelen die bij je past en waar jij en je medewerkers zich prettig bij voelen.

· Je rol als leidinggevende en persoonlijke leiderschapsstijl:

De wijze waarop je je rol vervult heeft alles te maken met de overtuigingen die je hebt op het gebied van leidinggeven. Door je bewust te worden van deze overtuigingen, kun je nagaan of je daarmee het meeste resultaat behaalt. Je leert om een bewuste keuze te maken voor een stijl van leidinggeven die bij jou en de organisatie past en die zowel gericht is op de relaties die je met mensen hebt als op de resultaten die je nastreeft.

 

· Stijlen van leidinggeven:

Het model van situationeel leidinggeven staat centraal op deze dag. Aan de hand van het stellen van een diagnose wordt inzicht verkregen in de manier waarop talenten van medewerkers optimaal ontplooid kunnen worden. Je leert de verschillende stijlen van leidinggeven – instrueren, coachen, motiveren en delegeren- toe te passen, evenals de gespreksvoering die hier bij past.

 

· Motiveren van medewerkers:

Je maakt kennis met diverse motivatietheorieën en leert ze toepassen in de praktijk. Je weet hoe je medewerkers kunt motiveren om mee te bewegen in veranderingen en hoe je weerstand kunt voorkomen. De gespreksvoering spitst zich toe op het achterhalen van drijfveren van medewerkers en het ontwikkelen van talenten.

 

· Geven en ontvangen van feedback:

De wijze waarop je een werkklimaat schept waarin feedback een geaccepteerde en gewenste communicatievorm is, staat centraal op deze dag. Feedback geven en ontvangen komen aan de orde, evenals het toepassen van motiverend taalgebruik. Je leert een onderscheid te maken tussen feiten, oordelen en aannames en wordt bewust van het effect van je verbale en non-verbale communicatie.

 

De training wordt aangevuld met een individueel coachingsgesprek.

 

Data:

De training vindt plaats op meerdere data en verschillende locaties. Wij geven je graag meer informatie.

 

Investering:

De investering voor deze training bedraagt € 1995,= p.p.

 

Inschrijven:

Je kunt je inschrijven door te bellen naar 073-6445890 of een mail te sturen aan info@humancapital-ta.nl met daarin je persoonlijke gegevens. Op basis van deze inschrijving wordt contact met je opgenomen voor een intakegesprek.

Workshop: Unchain your brain

Hoe is een organisatiecultuur snel om te vormen?
Hoe is weerstand tegen verandering te voorkomen?
Hoe kun je denk- en gedragspatronen bij medewerkers doorbreken en omvormen?
Mis je het heldere antwoord op deze vragen? Dan is deze workshop bij uitstek geschikt voor jou!

 

Ervaart je zelf hoe lastig het kan zijn om medewerkers mee te krijgen in een veranderingsproces? Zit je organisatie bekneld in weerstand en/of oud zeer? In Unchain your brain ontdek je waar de doorbraak ligt om medewerkers positief te laten focussen op veranderingen en een cultuurverandering soepel te laten verlopen. Je ervaart de kracht van het denken en handelen vanuit een breder perspectief.

 

Een andere kijk op zaken leidt tot anders denken, anders handelen en een ander resultaat. Unchain your brain staat voor het losmaken uit denk- en gedragspatronen die niet leiden tot het gewenste resultaat. De workshop geeft inzicht in veranderingsprocessen en de wijze waarop je medewerkers kunt begeleiden om effectieve keuzes te maken. Op zo’n manier dat veranderingen ontspannen en snel kunnen worden gerealiseerd.

 

Doelgroep
Directeuren, managers, leidinggevenden, P&O adviseurs (profit en non-profit sector) die snel en effectief veranderingen willen begeleiden.

 

Waar en wanneer
De workshop Unchain your brain vindt plaats op diverse data en locaties.
Het is ook mogelijk om de workshop als in-company traject te verzorgen.
Als je contact opneemt, geven we je graag meer informatie.

 

Programma
9.30-12.30: Ochtendprogramma

* Inloop en ontvangst
* Hoe (h)erken je je eigen overtuigingen en die van je organisatie?
* Hoe bepalen overtuigingen de cultuur van je organisatie?
* Hoe voorkom je weerstand bij het veranderen van je cultuur?
* Welke valkuilen zijn er bij het managen van veranderingsprocessen?

 

12.30-13.30: Lunch

 

13.30-17.00: Middagprogramma

 

Unchain your brain: De sleutel tot effectieve verandering. Methodieken om:

* je organisatiecultuur snel en effectief te veranderen
* medewerkers te betrekken bij een veranderingsproces
* medewerkers te begeleiden in het maken van effectieve keuzes
* Napraten en netwerken onder het genot van een drankje

 

De trainer
Karen Reichert (HUMAN CAPITAL Training & Advies) volgde een Master NLP opleiding, aangevuld met de opleiding tot Health Coach.
Daarnaast volgde ze diverse trainingen op het gebied van verandermanagement. Ze traint en begeleidt toonaangevende organisaties in veranderingsprocessen en klantgerichtheidstrajecten.
Met de workshop Unchain your brain speelt ze in op de toenemende vraag van organisaties om handvatten te krijgen om een veranderingsproces kundig te begeleiden. De workshop kan aangevuld worden met maatwerkadvies en trainingen.

 

Investering
De investering voor deze workshop bedraagt € 495,= per persoon inclusief trainingsmateriaal, koffie, thee, lunch en drankje na afloop.
De workshop is vrijgesteld van BTW. Annuleren is kosteloos mogelijk tot vier weken voor aanvang. Indien je onverwachts bent verhinderd, kun je uiteraard wel een vervanger in jouw plaats sturen.

 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:
Karen Reichert, telefoon 073-6445890, e-mail  info@humancapital-ta.nl.

Workshop De snelste weg naar cultuurverandering: Het waarom, hoe en wat van het olifantenpad

Ben je benieuwd naar de ‘afstekertjes’ in je organisatie?
Wil je graag weten hoe je dit creatieve vermogen optimaal kunt benutten?
Om daarmee in korte tijd een nieuwe cultuur te realiseren?
Dan is deze workshop iets voor jou!

In de dynamische omgeving van Diergaarde Blijdorp dagen we je uit om de olifantenpaadjes in je organisatie te (h)erkennen en ze te benutten om een cultuurverandering snel en soepel te laten verlopen.

In het ‘waarom’ gaan we in op de logica en het bestaansrecht van olifantenpaadjes.

In het ‘hoe’ focussen we op de wijze hoe je olifantenpaadjes kunt herkennen en de kracht ervan kunt inzetten om een snelle en soepele cultuuromslag te creëren.

In het  ‘wat’ krijg je praktische tools aangereikt om je eigen leiderschapsstijl te onderzoeken, zodat je de effectiviteit en efficiëntie van olifantenpaadjes kunt benutten in je eigen organisatie.

‘De olifant als leider’ is de metafoor in deze workshop waarin je de unieke gelegenheid krijgt om een kijkje achter de schermen te nemen in het olifantenverblijf van Diergaarde Blijdorp. Een verzorger met jarenlange ervaring vertelt over de wijze waarop leiders kunnen leren van olifanten.

 

Ochtendprogramma: 09:00 – 12:30 uur

Inloop en ontvangst
Het waarom, hoe en wat van het olifantenpad
Het leren herkennen van olifantenpaadjes in je organisatie
De onderstroom van olifantenpaadjes

 

Lunch en rondleiding door het olifantenverblijf van Diergaarde Blijdorp

 

Middagprogramma:  14:15 – 17:00 uur

De toegevoegde waarde van olifantenpaadjes in je organisatie
De olifant in jou
Tools om een cultuur snel en effectief te veranderen
Napraten en netwerken onder het genot van een drankje

 

Waar en wanneer:

De workshop Het waarom, hoe en wat van het olifantenpad vindt plaats in Diergaarde Blijdorp, Van Aerssenlaan 49 3039 KE Rotterdam.

 

Doelgroep:

Directeuren, managers, leidinggevenden (profit en non-profit sector) die op zoek zijn naar de snelste weg om een cultuur te veranderen.

 

De trainer:

Karen Reichert (HUMAN CAPITAL Training & Advies) is expert op het gebied van leiderschap en verandering. Ze begeleidt  organisaties in cultuurverandering en traint en coacht leiders in de ontwikkeling van hun talenten. De workshop Het waarom, hoe en wat van het olifantenpad is aan te vullen is met maatwerkadvies, training en coaching.

 

Investering:

De investering voor deze workshop bedraagt € 595,= per persoon inclusief  lunch, rondleiding door het olifantenverblijf van Diergaarde Blijdorp en borrel na afloop.

De workshop is vrijgesteld van BTW.  Annuleren is kosteloos mogelijk tot vier weken voor aanvang. Daarna betaal je het volledige bedrag. Uiteraard kun je wel een vervanger in jouw plaats sturen.

 

Aanmelden:

Aanmelden kan door hier te klikken en het formulier in te vullen.

Je ontvangt een factuur die uiterlijk twee weken voor aanvang van de workshop dient te zijn voldaan.

Voor deze workshop geldt een gelimiteerd aantal deelnemers. Schrijf je dus snel in. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:
Karen Reichert, telefoon 073-6445890, e-mail  info@humancapital-ta.nl.